Społeczna odpowiedzialność biznesu – narzędzia #1

Spread the love

Tak jak obiecałam w ostatnim artykule. Dzisiaj będzie o narzędziach. A dokładniej o narzędziach społecznej odpowiedzialności biznesu, które umożliwiają wprowadzenie dobrych praktyk do przedsiębiorstwa. Jako, że chciałam każde z narzędzi omówić dosyć dokładnie, a przy okazji nie zanudzać Was turbo długimi wywodami, to postanowiłam artykuł ten  podzielić na dwie części. I tak oto przedstawiam Wam część pierwszą i pierwsze 5 narzędzi!

1. Kampanie społeczne. 

Ostatnimi czasy bardzo popularne, ponieważ do ich przeprowadzenia można użyć ogólnodostępnych platform takich, jak Facebook, Instagram czy Tik Tok. Celem kampanii społecznych jest nagłośnienie danego problemu, uświadamianie otoczenia oraz zachęcanie do wprowadzania zmian, które w pozytywny sposób wpłyną na otoczenie. Kampanie społeczne najczęściej mają dotrzeć do jak największej liczby osób dlatego przedsiębiorstwa oprócz Internetu mogą również wybrać takie nośniki przekazu, jak TV oraz radio, co generuje spore koszty i nie każde przedsiębiorstwo może sobie na nie pozwolić . Działania te mogą jednak polepszyć wizerunek i reputację firmy zarówno wśród klientów, jak i dostawców czy kontrahentów.

2. Działania na rzecz społeczności lokalnej. 

To działania, które mają pomóc w rozwiązywaniu lokalnych problemów poprzez wspieranie lokalnych instytucji, wydarzeń czy pojedynczych osób. Pomocą tą, jest przekazanie części zasobów przedsiębiorstwa takich, jak zasoby finansowe i rzeczowe. Może być to również świadczenie darmowych usług oraz wolontariat pracowniczy.

3. Działania proekologiczne. 

Różnego rodzaju działania, które minimalizują negatywny wpływ przedsiębiorstwa na środowisko naturalne. Może być to wdrażanie ekologicznych zamienników półproduktów i produktów gotowych, segregacja odpadów, edukacja pracowników i klientów z zakresu ekologii. Przedsiębiorstwa o większych zasobach finansowych mogą inwestować w technologie, które pozwalają na korzystanie z źródeł energii odnawialnej lub generują mniej zanieczyszczeń.

4. Programy dla pracowników. 

Jest to skupienie się na rozwoju pracowników poprzez inwestowanie w ich kursy i szkolenia. Dzięki temu, pracownicy podnoszą swoje umiejętności i kwalifikacje. Programy dla pracowników, to również działania mające na celu wyrównywanie szans osób po 45 roku życia i osób niepełnosprawnych, niedyskryminowanie ze względu na pochodzenie, płeć, wyznanie czy poglądy polityczne. 

5. Raporty społeczne. 

Raport społeczny to publikowany przez przedsiębiorstwo dokument przedstawiający sposób zarządzania firmą oraz jej zaangażowanie w działanie ekologiczne i społeczne. Raporty społeczne pokazują informacje dotyczące finansowej kondycji firmy oraz jej wpływ na środowisko czy otoczenie. Poprawnie skonstruowany raport społeczny powinien zawierać cele związane z działaniami na rzecz społeczeństwa i środowiska oraz sposób ich realizacji. Ponadto dokument ten powinien zawierać okres sprawozdawczy tak aby można było dokonać porównań w czasie.

Jeżeli macie do mnie jakiekolwiek pytania związane z powyższym wpisem i ogólnie ze społeczną odpowiedzialnością biznesu, to z chęcią na nie odpowiem! A już niedługo zapraszam na część drugą artykułu i kolejne narzędzia.

Trzymajcie się! 

Hela

Zdjęcie